Motormarkt start sterk in 2022

De markt voor gemotoriseerde tweewielers, waartoe motorfietsen, scooters, driewielers en lichte vierwielers behoren, is het jaar 2022 ingegaan met een stijging van het aantal inschrijvingen met maar liefst +40,4%. Dit resultaat moet echter worden genuanceerd, aangezien januari 2021 samenviel met de inwerkingtreding van de Euro-5-emissienorm, wat leidde tot een daling van -39,7% in januari 2021.

Lees het volledige artikel via motornieuws.be